Vad är Bamses Brandskola?

Vad är Bamses Brandskola?

Det är Värends Räddningstjänst som tillsammans med Brandskyddsföreningen Kronoberg driver Bamses Brandskola. Den riktar sig i första hand till sexåringar i förskoleklass och genomförs en gång om året. Konceptet utvecklades av tidigare ställföreträdande räddningschef Ulf Erlandsson och rymmer en fantastisk historia. Många är de Växjö- och Alvestabor som med glädje minns sitt första, och kanske enda, besök på brandstationen.

Under 2013 har Bamses Brandskola utvecklats ytterligare och omfattar idag en webbplats, ett pedagogiskt material och en nyinspelad utbildningsfilm som visas vid besöket på brandstationen. Vi stärker därmed samarbetet mellan Räddningstjänst, barn, föräldrar och lärare. Allt med målet att nå ut med det så viktiga budskapet om ett förebyggande brandskydd. Vi tror att ju tidigare man kan lära sig om eld och brand – desto bättre.