Pedagogiskt material

Pedagogiskt material

Efter besöket på brandstationen får du som lärare ett pedagogiskt material att arbeta vidare med i klassrummet.

Förutom tidningen Bamses Brandskola som ska delas ut till alla barnen, följer det med ett texthäfte med frågor kring tidningens innehåll. Det kan vara ett bra stöd då ni ska diskutera tillsammans i klassen. En plansch att sätta upp i klassrummet, samt diplom till alla barnen medföljer också.

Många klasser väljer att arbeta med tidningen i skolan. Vi ser gärna att barnen därefter får ta den med sig hem, för att läsa på egen hand och/eller tillsammans med sina föräldrar.

BAMSEUPPDRAG
Här på webbplatsen bamsesbrandskola.se hittar du dessutom pedagogiskt material  i form av “Bamseuppdrag” som vänder sig till såväl barn som vuxna och lärare. På barnsidan hittar du uppdragen som är anpassade till barnen. Längre ned på denna sida hittar du samma uppdrag – men med kompletterande lärarmaterial och tips på hur du kan följa upp vad barnen gjort hemma.

Barnens Bamseuppdrag ska utföras i hemmet tillsammans med föräldrarna. Uppdragen tas därefter med till skolan och redovisas. I skolmiljön finns det också mycket att undersöka vad gäller förebyggande brandskydd och utrymningsvägar. Vi ger förslag till hur ni kan lägga upp övningarna. Så klart väljer du som lärare utifrån nivå och omfattning hur ni ska arbeta med det erbjudna materialet!

Ett bra tips är att redan då ni bokar besöket hos oss börja planera in hur ni ska följa upp det.

Har du synpunkter eller förslag kring det pedagogiska materialet är du välkommen att höra av dig till oss, så att vi kan utveckla det hela ytterligare!

BAMSEUPPDRAG

Print

PÅ BRANDSTATIONEN                     

Print

 BRANDVARNAREN

Print

ATT RINGA 112                                          

Print

CHECKLISTAN

Print

OM DU BOR I VILLA                             

Print

OM DU BOR I LÄGENHET

Print

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK – UTRYM