Att göra hemma

Att göra hemma

Det finns mycket du kan göra i ditt hem för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet. Därför är det bra att ha tänkt efter före. Och om det skulle börja brinna hemma hos dig, är det viktigt att du och din familj vet vad ni ska göra.

Tillsammans med ditt barn kan du göra Bamseuppdragen och gå igenom våra checklistor. Då vet du att du är på god väg mot ett brandsäkert hem! Skicka sedan med materialet till skolan så att ditt barn kan redovisa det tillsammans med klassen.