Om Bamses Brandskola

Värends Räddningstjänstförbund driver Bamses Brandskola tillsammans med Brandskyddsföreningen Kronoberg. Utbildningen riktar sig i första hand till sexåringar i förskoleklass och genomförs en gång om året.

Konceptet utvecklades av tidigare ställföreträdande räddningschef Ulf Erlandsson och rymmer en fantastisk historia. Många är de Växjö- och Alvestabor som med glädje minns sitt första, och kanske enda, besök på brandstationen.

Sedan 2013 omfattar Bamses Brandskola bland annat en webbplats, ett pedagogiskt material och en nyinspelad utbildningsfilm som visas vid besöket på brandstationen. Vi stärker därmed samarbetet mellan Räddningstjänst, barn, föräldrar och lärare. Allt med målet att nå ut med det så viktiga budskapet om ett förebyggande brandskydd. Vi tror att ju tidigare man kan lära sig om eld och brand – desto bättre.

hur allt började

Barn i sexårsåldern har extremt lätt att lära sig nya saker. Det gäller inte bara kunskaper utan också beteenden och attityder av olika slag.

I Sverige har de regionala brandskyddsföreningarna i uppdrag att tillsammans med den kommunala räddningstjänsten sprida kunskap om brand och brandskydd till allmänheten. Styrelsen för Brandskyddsföreningen Kronoberg insåg tidigt att den bästa och mest mottagliga målgruppen är barn i förskoleåldern.  De är tillräckligt gamla för att förstå budskapet. Det som en brandman berättar för en sexåring är en sanning som inte kan ifrågasättas!

Idén blev att påverka de vuxna genom deras barn. Till exempel att uppmana barnen att gå hem och ta reda på var bostadens brandvarnare är placerade. Samt förmå de vuxna att trycka på testknappen och kontrollera så att de har fulladdade batterier. Gud nåde de föräldrar som inte har minst en brandvarnare som fungerar.

Ett speciellt besöksprogram utarbetades. Alla barn inom sexårsverksamheten inbjöds att i grupper om cirka 20 barn besöka ortens brandstation. Där fick de lära sig allt om brand och brandskydd som en liten tjej eller kille bör veta. Det enda vi saknade var någon form av dokumentation som barnen kunde ta med sig hem och visa för sina föräldrar. Någon föreslog att vi skulle göra en serietidning med brandskyddstema!

Samarbete med Bamseredaktionen

Hösten 1995 deltog undertecknad Ulf Erlandsson i en grundutbildning för brandutredare. Den omfattade fyra veckor och hölls vid brandskolan i Revinge. Ett av veckosluten stannade jag kvar i förläggningen och skissade på hur några lärorika men spännande serier kunde utformas. Att hitta på ett eget persongalleri med figurer och karaktärer var en omöjlig uppgift. Däremot passade persongalleriet i Rune Andréassons bamsetidningar alldeles utmärkt för ändamålet. På bara några timmar hade jag med hjälp av streckgubbar visualiserat sagan ”Det brinner” som sedan kom att inleda tidningen ”Bamses Brandskola”

Några dagar senare tog jag telefonkontakt med chefredaktör Jan Magnusson vid Serieförlaget i Malmö. Jag lade fram idén att låta trycka en särskild Bamsetidning om brandskydd. Jan verkade inte alltför entusiastisk men vi var överens om att vi skulle träffas på Bamseredaktionen några dagar senare. Vid den tiden inträffade en tragisk dödsbrand i Sverige. Tre små barn som lekte med tändstickor blev innebrända vid en våldsam lägenhetsbrand. Mitt ärende fick naturligtvis förnyad aktualitet. Jan Magnuson lovade att ta upp förslaget om Bamses brandskola med upphovsmannen Rune Andréasson.

Nu följde en hektisk tid. En arbetsgrupp med ett antal brandmän från räddningstjänsten i Växjö fick beskriva sitta arbete och komma med förslag till nya sagor och arbetsuppgifter. Jan Magnusson såg till att karaktärerna blev de rätta innan rutinerade tecknare fullbordade innehållet. Resultatet blev över förväntan. Det blev inte bara en pedagogisk serietidning. Det blev också en arbetsbok där barn som ännu inte var fullt läskunniga med någon vuxens hjälp kunde lösa olika uppgifter som gav dem en chans att rädda sig själva och andra vid en brand.

Många upplagor i tryck

Den första upplagan av Bamses Brandskola var på 250.000 exemplar. De fördelades gratis till alla barn i sexårsverksamheten i Kronobergs län. Även andra barn i motsvarande ålder kunde få tidningar om de eller deras föräldrar hörde av sig till kommunens räddningstjänst. Kostnaden för tryckning var mindre än en krona per tidning. Vare sig Serieförlaget eller Räddningstjänsten tog ut någon vinst.

Brandskyddsföreningen Kronoberg hade god ekonomi och bekostade projektet av sitt överskott på annan kursverksamhet. Senare har också andra organisationer och företag tryckt upp egna upplagor av Bamses Brandskola. Det har vi inte något emot bara faktainnehållet inte förvanskas eller man försöker utnyttja materialet för ekonomisk vinning à la Krösus Sork.

Premiär i TV

Den officiella premiären för Bamses Brandskola firades i samband med Karl Oskar-dagarna som är en stor festlighet som varje år anordnas i Växjö. I ett parkområde mitt i staden fick barnen träffa Bamse, Lille Skutt och andra levande figurer för att tillsammans med dem genomföra ett antal praktiska övningsmoment. Dagen blev en stor succé trots att de medverkande brandmännen höll på att svimma av värmen i de tjocka dräkterna.

På kvällen var Ulf Erlandsson och Jan Magnusson inbjudna till ett direktsänt inslag i TV:s Smålandsnytt. Där överlämnade Jan en av de åtråvärda slipsarna med Bamsemotiv till Ulf. Aldrig har jag varit så stolt som då! När Rune Andréasson senare såg TV-inslaget på video lär han ha applåderat och varit mycket belåten.

Brandmännen de riktiga hjältarna

Undertecknad Ulf Erlandsson har under åren fått mycket uppskattning och beröm för arbetet med Bamses Brandskola. Men egentligen är det brandmän och befäl i Kronobergs län som har gjort det stora arbetet genom att ta emot hundratals grupper med barn och ungdomar på sina respektive brandstationer. Det är faktiskt betydligt svårare att ta hand om en överentusiastisk barngrupp än att tygla en klass med tonåringar från högstadiet. Vetgirigheten hos de små barnen visar inga gränser, de pratar i mun på varandra, frågar och vill själva berätta om sina upplevelser.

Serietidningen Bamses Brandskola gav dem något att ta med sig hem och visa för föräldrar, syskon och kamrater. Den ursprungliga idén, att barnen skulle påverka sina föräldrar, verkar ha fungerat. Jag har träffat flera Kronobergare som berättar de till och med lärde sig läsa i tidningen Bamses Brandskola. Också kunskaperna de fick om brand och brandskydd verkar sitta kvar i dem fortfarande.

Även andra produkter

Serietidningen Bamse finns sedan länge också i vårt grannland Danmark. Där nappade deras motsvarighet till SBF tidigt på konceptet och bad om tillstånd att få översätta Bamses Brandskola till Danska. Det fick de naturligtvis.

Förutom själva serietidningen tog vi i Sverige fram ett stort antal andra produkter. Till exempel då nödnumret till SOS Alarm skulle ändras från 90000 till EU-standard 112. Brandskyddsföreningen Kronoberg delade ut då ut klistermärken gratis i samband med att vi distribuerade ut tidningarna till barnen.

Ville inte ta över

Tyvärr var det inte möjligt för Brandskyddsföreningen Kronoberg att gratis skänka tidningar och andra undervisningsprylar över hela Sverige. Dessutom höll jag på att byta jobb och bli brandutredare vid dåvarande Räddningsverket (idag MSB). Jag försökte förgäves förmå vår riksomfattande organisation Brandskyddsföreningen Sverige att ta över arbetet med att sälja tidningarna och trycksakerna över hela landet, men någon överenskommelse nåddes aldrig.

Inför framtiden

Brandskyddsföreningen Kronoberg tog därför tillbaka initiativet och har genom åren förmedlat hundratusentals exemplar av Bamses Brandskola till sexåringar i Kronobergs och några andra län. Nu är det emellertid dags att förnya materialet. En egen plats på webben och en ny utbildningsfilm är bara några av de saker som står på programmet inför framtiden…

Växjö 2013-04-18

Ulf Erlandsson, tidigare ställföreträdande räddningschef Värends Räddningstjänst och konsulent vid Brandskyddsföreningen Kronoberg

Brandskyddsföreningen Kronoberg

Brandskyddsföreningen Kronoberg är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper de människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Styrkan i verksamheten ligger i det nära samarbete som finns med näringsliv, myndigheter, försäkringsbolag, kommuner, räddningstjänster och brandskyddsföreningen centralt.

Ta gärna kontakt med Brandskyddsföreningen Kronoberg om du vill gå en brandskyddskurs eller lära dig mer om brandskydd.

besök på brandstationen

Varje år tar vi emot omkring 1000 nyfikna sexåringar till Bamses Brandskola.

De kommer då med sin förskoleklass till ett besök på brandstationen som varar omkring en timme. Här får de träffa våra brandmän och faktiskt själva bli Bamse-brandmän! 

Vi går igenom de viktiga momenten Rädda! Varna! Larma! Släck! Utrym! och provar på praktiska övningar. Vi visar stationen, brandbilarna och vår utrustning. Riktigt spännande blir det när Bamse tar oss med in i filmens värld och vi får lära oss vad vi ska göra om det börjar brinna hemma…

Alla barn som genomgått Bamses Brandskola får ett diplom, en Bamse-tidning och ett ordentligt Bamseuppdrag som de ska genomföra både hemma och i skolan. Efter besöket får läraren med sig ett pedagogiskt material och får tips om hur de tillsammans med barn och föräldrar kan gå vidare.

Av tradition kommer Växjö kommuns klasser till oss på våren och Alvesta kommuns klasser på hösten. Vi går ut med inbjudan till respektive skola när det är dags att anmäla sig.

Kursmoment

besök också

Barn

Här har vi samlat nyttig information och tips för alla bamsebrandmän. Lös bamseuppdragen, lär dig mer om räddningstjänsten och läs sagan om Bamses Brandskola.

Förälder

Det finns mycket du kan göra i ditt hem för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet. Därför är det bra att ha tänkt efter före.

Skola

Här har vi samlat sådant som är bra att veta inför klassens besök på brandstationen. Här hittar du även pedagogiskt material som ni kan arbeta vidare med i klassrummet.

om räddningstjänsten

När du ringer 112 går det ett larm till oss. Då rycker vi ut med våra brandbilar. Vi hjälper till när en olycka har hänt. Dessutom lär vi andra hur de kan göra hemmet och jobbet brandsäkert.