Skola

Vad är bamses brandskola?

Det är Värends Räddningstjänst som tillsammans med Brandskyddsföreningen Kronoberg driver Bamses Brandskola. Den riktar sig i första hand till sexåringar i förskoleklass och genomförs en gång om året.Konceptet utvecklades av tidigare ställföreträdande räddningschef Ulf Erlandsson och rymmer en fantastisk historia. Många är de Växjö- och Alvestabor som med glädje minns sitt första, och kanske enda, besök på brandstationen.

Under 2013 har Bamses Brandskola utvecklats ytterligare och omfattar idag en webbplats, ett pedagogiskt material och en nyinspelad utbildningsfilm som visas vid besöket på brandstationen. Vi stärker därmed samarbetet mellan Räddningstjänst, barn, föräldrar och lärare. Allt med målet att nå ut med det så viktiga budskapet om ett förebyggande brandskydd. Vi tror att ju tidigare man kan lära sig om eld och brand – desto bättre.

inför besöket

Värends Räddningstjänst skickar ut information samt inbjudningar till Bamses Brandskola några veckor innan besöket. Du anmäler sen din klass via kommunens kontaktcenter. Själva besöket varar omkring en timme och vi tar emot en klass åt gången (max 24 elever).

Det kan vara bra att förbereda barnen inför besöket. Ett sätt att göra detta är att gå in här på bamsesbrandskola.se och låta barnen titta på vad som intresserar dem. Dessutom kan man prata om eld, levande ljus och så vidare utifrån barnens perspektiv och erfarenheter.

I upplevelsen på brandstationen ingår flera moment där barnen får prova på olika saker, men det gäller också att lyssna och lära av brandmännen. Vi vet att barn är olika, har skilda erfarenheter och dessutom kan ha särskilda behov. Om du behöver mer information kring de olika momenten i förväg får du gärna höra av dig till oss. Det kan till exempel vara bra att känna till att larmet kan gå under besöket och att det då sker en utryckning med flera brandbilar. Du som lärare ansvarar för din grupp under vistelsen hos oss.

Kursmoment

Hitta till brandstationen i växjö

ÅKER NI BUSS TILL ERT BESÖK?

På kartan nedan har vi märkt ut en hållplats där ni kan kliva av bussen. 

pedagogiskt material

Efter besöket på brandstationen får du som lärare ett pedagogiskt material att arbeta vidare med i klassrummet. Förutom tidningen Bamses Brandskola som ska delas ut till alla barnen, följer det med ett texthäfte med frågor kring tidningens innehåll. Det kan vara ett bra stöd då ni ska diskutera tillsammans i klassen. En plansch att sätta upp i klassrummet, samt diplom till alla barnen medföljer också.

Många klasser väljer att arbeta med tidningen i skolan. Vi ser gärna att barnen därefter får ta den med sig hem, för att läsa på egen hand och/eller tillsammans med sina föräldrar.

Bamseuppdrag

Här på webbplatsen bamsesbrandskola.se hittar du dessutom pedagogiskt material  i form av “Bamseuppdrag” som vänder sig till såväl barn som vuxna och lärare. På barnsidan hittar du uppdragen som är anpassade till barnen. Längre ned på denna sida hittar du samma uppdrag – men med kompletterande lärarmaterial och tips på hur du kan följa upp vad barnen gjort hemma.

Barnens Bamseuppdrag ska utföras i hemmet tillsammans med föräldrarna. Uppdragen tas därefter med till skolan och redovisas. I skolmiljön finns det också mycket att undersöka vad gäller förebyggande brandskydd och utrymningsvägar. Vi ger förslag till hur ni kan lägga upp övningarna. Så klart väljer du som lärare utifrån nivå och omfattning hur ni ska arbeta med det erbjudna materialet! Ett bra tips är att redan då ni bokar besöket hos oss börja planera in hur ni ska följa upp det.

Har du synpunkter eller förslag kring det pedagogiska materialet är du välkommen att höra av dig till oss, så att vi kan utveckla det hela ytterligare!

BAMSEUPPDRAGen

Barnens uppdrag

Rita och berätta om besöket på brandstationen. Ta med dig teckningarna till skolan och ge dem till din lärare. Kanske kan ni skicka in några av klassens teckningar till brandmännen så att de också får se dem?

Tips till läraren

Använd bilderna du tog vid besöket och låt barnen göra ett bildspel som
sedan presenteras inför klassen. Man kan dela upp det så att de  gruppvis berättar om varje ”stopp” som gjordes: filmvisningen, ute vid brandbilen, vid demohörnan och så vidare. Barnen får träna sig i att berätta/presentera, lyssna och återkoppla till upplevelsen på brandstationen.

Barnens uppdrag

Leta upp en brandvarnare där hemma. Testa hur den låter genom att trycka på knappen. Då ska den pipa högt. Spela gärna in ljudet, till exempel med hjälp av en mobil. Om du vill kan du fotografera av brandvarnaren, eller spela in en kort film om hur det går till att byta batterier och testa den. Skicka in uppdraget till din lärare genom att mejla eller sms:a. Lyssna och titta sen på det i klassrummet.

Tips till läraren

Barnen kan gärna prova på lite vardagsteknik. Undersök en brandvarnare och byt batterier i den. Testa hur den fungerar och lyssna på pipet. Lyft fram och titta på  någon/några av elevernas dokumentationer från hemmet om hur de testat brandvarnaren: bild, film eller kanske ljud. 

Diskutera hur det fungerar där hemma, jämfört med på skolan. Gå runt och dokumentera gärna skolans brandskydd. Var sitter brandvarnarna (rökdetektorerna) och larmknapparna på skolan? Kanske har ni haft brandövning och hört brandlarmet? Är det någon skillnad? Vet alla vad man ska göra när brandlarmet går?

Barnens uppdrag

Ring 112 om du behöver hjälp av räddningstjänsten, polisen eller ambulansen. Men kom ihåg: Ring bara i en nödsituation! En nödsituation är till exempel om det brinner eller någon har skadat
sig allvarligt och behöver hjälp. Försök alltid att få hjälp av en vuxen att ringa 112. Om du någon gång behöver ringa 112 är det viktigt att du kan berätta vad du heter, var du bor och vad som har hänt.

Tips till läraren

Genom Bamses Brandskola har barnen lärt sig att man aldrig får ringa till 112 om det inte är en nödsituation. Men i skolan kan de tillsammans med kamraterna via rollspel öva på hur det skulle kunna gå till. Läraren kan vara SOS-operatör och svara i telefonen och barnen kan få öva sig i att tala om namn, adress och vad som har hänt. Om man vill kan man spela in samtalet och sedan spela upp det inför klassen. På så vis kan man återkoppla till vad en nödsituation är. Dessutom ökar barnets egen beredskap samt kunskap om vad en vuxen i deras närhet ska kunna göra vid en verklig händelse.

SOS-operatören ställer bland annat följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vilket nummer ringer du ifrån?

Barnens uppdrag

Om det börjar brinna hemma i ditt hus är det viktigt att du och din familj vet vad ni ska göra. Detta är en checklista som du ska göra tillsammans med dina föräldrar. Diskutera igenom varje punkt. Skriv gärna ut checklistan och bocka av att ni gått igenom det. 

 • Varna: Berätta direkt för en vuxen om du ser att det börjar brinna. 
 • Rädda: Stäng dörren till rummet där det brinner så att inte den farliga röken och branden sprider sig. Se till att hela familjen kommer ut ur huset.
 • Larma: Du eller dina föräldrar ska ringa 112 och berätta vad som har hänt.
 • Släck: Man kan ofta själv släcka en mindre brand. Tala om för dina föräldrar att de ska använda brandsläckaren eller brandfilten.
 • Utrym: Välj alltid den säkraste vägen ut ur huset. Se till att ni har bestämt var någonstans ni ska samlas utanför huset.

Barnens uppdrag

Om det börjar brinna hemma i ditt hus är det viktigt att du och din familj vet vad ni ska göra. Detta är en checklista som du ska göra tillsammans med dina föräldrar. Diskutera igenom varje punkt. Skriv gärna ut checklistan och bocka av att ni gått igenom det. 

 • Varna: Berätta direkt för en vuxen om du ser att det börjar brinna.
 • Rädda: Om det brinner i din lägenhet: se till att hela familjen kommer ut. Stäng dörren till rummet där det brinner så att inte den farliga röken och branden sprider sig. Kom också ihåg att stänga ytterdörren efter er. Om det brinner i grannens lägenhet kan det finnas farlig rök i trapphuset. Stanna då kvar i din egen lägenhet. Det är det säkraste. Håll ytterdörren stängd.
 • Larma: Du eller dina föräldrar ska ringa 112 och berätta vad som har hänt.
 • Släck: Man kan ofta själv släcka en mindre brand. Tala om för dina föräldrar att de ska använda brandsläckaren
  eller brandfilten.
 • Utrym: Välj den säkraste vägen ut. Använd trapporna istället för hissen. Se till att ni har bestämt var ni ska samlas utanför huset.

Barnens uppdrag

En liten brand kan snabbt bli stor. Därför gäller det att kvickt ta sig ut ur huset och stanna där. Ibland kanske man måste välja att ta sig ut på andra ställen än genom ytterdörren. Prata med dina föräldrar om hur ni ska ta er ut om det börjar brinna.

Vet du var ni ska samlas utanför huset? Rita/fotografera/filma och berätta vilken väg ni ska ta er ut där hemma. Skicka bilder/film till din lärare och ta med dig din berättelse till skolan.

Tips till läraren

Barnen kan tillsammans med föräldrarna dokumentera vilka utrymningsvägar som finns i hemmet. Tillbaka i skolan blir detta ett bra underlag för att visa/presentera och diskutera i gruppen. Därifrån kan man utveckla det hela till skolmiljön. Hur fungerar det på skolan? Även här kan barnen få gå runt och dokumentera. En praktisk utrymningsövning kan slutligen bli en upplevelse för barnen.

skolans brandskyddsarbete

Det finns mycket du kan göra på arbetsplatsen för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet. Därför är det bra att ha tänkt efter före. Och om det skulle börja brinna hos er, är det viktigt att du och dina medarbetare vet vad ni ska göra.

Skolor och förskolor är tyvärr mycket utsatta för bränder. Mer än hälften av alla bränder i skolor är anlagda, vilket är en dubbelt så hög andel som i samhället totalt sett. Men det finns sätt att förebygga.

På en skola eller förskola ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på rektor eller förskolechef. Det bör även finnas en brandskyddsansvarig bland personalen, och samtliga lärare bör genomgå brandskyddsutbildning. Eleverna ska känna till vilka utrymningsvägar som finns och med jämna mellanrum delta i utrymningsövningar.

besök också

Förälder

Det finns mycket du kan göra i ditt hem för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet. Därför är det bra att ha tänkt efter före.

Barn

Här har vi samlat nyttig information och tips för alla bamsebrandmän. Lös bamseuppdragen, lär dig mer om räddningstjänsten och läs sagan om Bamses Brandskola.