Skolans brandskyddsarbete

Skolans brandskyddsarbete

Det finns mycket du kan göra på arbetsplatsen för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet.

Därför är det bra att ha tänkt efter före. Och om det skulle börja brinna hos er, är det viktigt att du och dina medarbetare vet vad ni ska göra.

Skolor och förskolor är tyvärr mycket utsatta för bränder. Mer än hälften av alla bränder i skolor är anlagda, vilket är en dubbelt så hög andel som i samhället totalt sett. Men det finns sätt att förebygga.

På en skola eller förskola ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på rektor eller förskolechef. Det bör även finnas en brandskyddsansvarig bland personalen, och samtliga lärare bör genomgå brandskyddsutbildning. Eleverna ska känna till vilka utrymningsvägar som finns och med jämna mellanrum delta i utrymningsövningar.

Lär dig mer om brandskydd och se vilka utbildningar Värends Räddningstjänst kan erbjuda: www.vrtj.se