Hitta till brandstationen i Växjö!

Hitta till brandstationen i Växjö!

Åker ni buss till ert besök på brandstationen?
På kartan har vi märkt ut en busshållsplats där ni kan kliva av bussen.
Den röda linjen visar gångvägen mellan busshållsplatsen och brandstationens huvudentré.

Välkomna!