Lär dig mer

Lär dig mer

Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen Kronoberg anordnar utbildningar inom brand och säkerhet.

Vår strävan är att sprida information och kunskap om förebyggande brandskydd.

Utbildningarna syftar till att öka förståelse för och kunskap om det förebyggande brandskyddet, samt att lära ut de första viktiga åtgärderna.

Våra kunder är till exempel privatpersoner och företag, kommunal verksamhet, pensionärs- och bostadsrättsföreningar, funktionshindrade, samt till Sverige nyanlända barn, ungdomar och vuxna.

Kontakta gärna oss för vidare information.

Värends Räddningstjänst
Brandskyddsföreningen Kronoberg