Bamse-brandman

Bamse-brandman

När du har gått Bamses Brandskola och besökt brandstationen är du en riktig Bamse-brandman!

1. En Bamse-brandman är alltid försiktig med eld. Han och hon vet att man ska ha en brandvarnare som fungerar och att man ska träna utrymning. Då vet man hur man ska ta sig ut ur ett hus om det börjar brinna.

2. En Bamse-brandman kan en hel del knep som kan vara bra att känna till om det börjar brinna:

–       Att man ska försöka stänga in branden i det rum där den har börjat
–       Att brandröken är farlig och att den stiger uppåt
–       Att man kan komma undan röken om man kryper nere vid golvet

3. En Bamse-brandman kan nödnumret 112. Hon och han vet också att man bara får ringa det när man verkligen måste, när det är en nödsituation.

4. En Bamse-brandman vet vad man gör om det börjar brinna i någons kläder.