tillgänglighetsredogörelse

Värends Räddningstjänstförbund och Brandskyddsföreningen Kronoberg står bakom den här webbplatsen. I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi:

  • Hur www.bamsesbrandskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

OSKÄLIGT BETUNGANDE ANPASSNING

Värends Räddningstjänstförbund åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för webbplatsen.

Värends Räddningstjänst och Brandskyddsföreningen Kronoberg är medvetna om att denna webbplats inte uppnår de tillgänglighetskrav som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer. I det webbpubliceringssystem som webbplatsen är byggd i finns inte de funktioner som krävs för att uppnå tillgänglighetskraven. Webbplatsen riktar sig till mottagare av brandskyddsutbildningen Bamses Brandskola (elever i förskoleklass i Alvesta och Växjö kommuner samt deras lärare och föräldrar) vilket är en mycket snäv målgrupp. Den brandskyddsinformation som finns på www.bamsesbrandskola.se finns även tillgänglig på Värends Räddningstjänstförbunds officiella webbplats www.vrtj.se. Därför åberopar vi att det skulle vara en oskäligt betungande anpassning att göra de förändringar som krävs för att fullt ut uppnå tillgänglighetskraven i nuvarande system. Vi arbetar mot att flytta webbplatsen till ett system som uppnår gällande tillgänglighetskrav.

VAD DU KAN GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN

Om du behöver innehåll från www.bamsesbrandskola.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till raddningstjansten@vaxjo.se eller ringa 0470-76 65 00. Svarstiden på e-post är normalt högst två arbetsdagar.

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till raddningstjansten@vaxjo.se eller ring 0470-76 65 00.

KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bamsesbrandskola.se. Senaste bedömningen gjordes den 30 juni 2021.

besök också

Barn

Här har vi samlat nyttig information och tips för alla bamsebrandmän. Lös bamseuppdragen, lär dig mer om räddningstjänsten och läs sagan om Bamses Brandskola.

Förälder

Det finns mycket du kan göra i ditt hem för att känna dig trygg och säker – inte minst vad gäller det förebyggande brandskyddet. Därför är det bra att ha tänkt efter före.

Skola

Här har vi samlat sådant som är bra att veta inför klassens besök på brandstationen. Här hittar du även pedagogiskt material som ni kan arbeta vidare med i klassrummet.

om räddningstjänsten

När du ringer 112 går det ett larm till oss. Då rycker vi ut med våra brandbilar. Vi hjälper till när en olycka har hänt. Dessutom lär vi andra hur de kan göra hemmet och jobbet brandsäkert.