Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänst

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för räddningstjänsten för cirka 100 000 invånare i Växjö kommun och Alvesta kommun. Förbundets operativa utryckningsorganisation har en heltidsstation, åtta deltidskårer, två räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn. Antalet medarbetare är cirka 250, varav ca 190 utgör deltidspersonal.

Besöksadress

Värends Räddningstjänst
Fagrabäcksvägen 7
352 33 Växjö
Telefon: 0470 – 76 65 00

Postadress

Värends Räddningstjänst
Box 1232
351 12 Växjö

Faktureringsadress

Värends Räddningstjänst
Box 982
831 29 Östersund

Organisationsnummer: 222000-1396